LEAN

Produktions-optimering via LEAN

 

LEAN handler om at arbejde smartere og ikke hårdere. Om at fjerne spild og bruge ressourcer på at lave flere produkter eller hurtigere sagsbehandling, som kunden oplever som en forbedring. Det giver både et mere meningsfyldt arbejde, motivation og vækst for virksomheden.

LEAN anvendes både i industrivirksomheder, service- og finanssektoren, i sundhedsektoren og i byggebranchen.

 

Kort om historien bag LEAN

LEAN er en forretningsfilosofi der hovedsageligt er skabt på baggrund af TPS (Toyota Produktions System), som blev udviklet på Toyota-fabrikkerne i 1960’erne.

Filosofien har klassisk taget udgangspunkt i produktionsopgaver der løses i faste og mekaniske processer. Det vil sige samlebåndsarbejde, automatiseringer, og intern struktur.

Oftest er det også ovennævnte der refereres til når danske virksomheder, både private og offentlige, implementerer LEAN i håbet om at kunne forenkle og effektivisere produktionsprocessen.

 

Centrale begreber i LEAN

Cyklustid
Tiden for et produkt gennemløber en proces, målt ved observation. Benævnes også som den tid, det tager en operatør/automat/robot at gennemløbe alle arbejdsfunktioner før disse gentages.

Værdiskabende tid
Den tid der bruges på forædling af produktet, som kunden betragter som værende værdiskabende, og er grunden til at kunden vælger det produkt frem for et andet. Også betegnet som de operationer, kunden er indstillet på at betale for.

Ikke værdiskabende tid er transport, funktioner og egenskaber som kunden ikke kommer til at benytte samt kontrol (i nogen grad), reparationer mm.

Desuden anvendes også begrebet “Nødvendig, men ikke værdiskabende tid” om processer der ikke er værdiskabende, men er nødvendige for at den værdiskabende proces kan foregå.

Gennemløbstid
Den tid det tager for et produkt at bevæge sig gennem en hel proces eller værdikæde. Tiden omfatter alle tider i forbindelse med håndtering og ventetider .

Om der vælges en proces, værdikæde eller produktets livscyklus afhænger af værdikædetegningen

 

Metoder i LEAN

MUDA – de 7 former for spild
LEAN handler overordnet om, at man i alle processer og arbejdsopgaver kun udfører hvad der har værdi for kunden. Det kan også dreje sig om en intern kunde. For at hjælpe med at synliggøre spildet anvender man i LEAN 7 spildtyper:

  • Overproduktion – producere mere end næste operation er klar til
  • Transport – transport af varer eller materialer
  • Ventetid – i forbindelse med eks. maskintid
  • Overforædling – gøre produktet bedre end nødvendigt
  • Lager – lagerbeholdninger i og uden for produktion
  • Defekt – herunder også genbearbejdning
  • Bevægelse – af mennesker – arme og ben

 

De 5 S’er
De 5 S’er handler om organisering af arbejdspladsen. Med de 5S’er skabes en synlig og struktureret arbejdsplads.

Fordele ved de 5 S’er er mange – effektivitet, arbejdsmiljø, ergonomi. De 5 S’er står for (japansk = dansk):

1 Seiri = Sortér.

2 Seiton = System i tingene.

3 Seiso = Systematisk rengøring.

4 Seiketsu = Standardiser.

5 Shitsuke = Selvdisciplin.

 

Løbende forbedringer
Hele grundstenen i LEAN er, at arbejde med løbende forbedringer (Kaizen på japansk). Løbende forbedringer handler om, at ingen proces er perfekt og derfor kan den forbedres.

 


 

Certificeret LEAN-konsulent Boe Stilling

 

Mobil 6160 8480

Mail boe@stilling-construction.dk

Jeg er altid parat til et uforpligtende møde om LEAN eller andre optimerings-opgaver.